Lotux Defrost

I vintermånederne kan især glatte overflader på grund af (natte)frost og snefald give mange problemer. Derfor har vi Lotux Defrost, en serie effektive tø-midler, som sørger for sikre arbejdsforhold uden skadelig effekt på mennesker, dyr og miljø.

I 9 år har vi bidraget til sikre (arbejds)omgivelser. Det gør vi med vores specialudviklede sammensætning, som hurtigt og let gør overflader isfrie, uden de skadelige virkninger, som opleves med strøsalt. Når der bruges Lotux Defrost, kan du på en ansvarlig og effektiv måde holde overflader sne- og isfrie i længere tid.

Lotux Defrost er et kvalitetsprodukt, og det fremgår tydeligt i de sektorer, hvor produktet har været brugt i flere år. Blandt andre de Hollandske Statsbaner, lufthavnen Schiphol, Shell, Den Hollandske Nationalbank, Det Hollandske Jordolie Selskab, Erasmus Universitetet og flod- og kanalskibsfarten er tilfredse brugere af Lotux Defrost.

Kort sammenfattet

Lotux Defrost

0
gange hurtigere sammenlignet med almindeligt strøsalt.
0
timer virksomt sammenlignet med strøsalt er det 5 gange længere.
0
produkttyper fås som korn, flager, flydende og flydende pro.
0
år har vi bidraget til at sikre (arbejds)omgivelser

Applikationer

Skibsfart

I vintermånederne kan skibsdæk og anløbspladser være glatte på grund af frost. Af hensyn til skipperens og personalets sikkerhed, er det vigtigt, at dækket ikke er glat, især når der skal læsses og losses. Produktet er tilsat en anti-rust bestanddel, og derfor kommer der ikke nye rustlag, når der bruges Lotux Defrost.

Byggesektor

På byggepladser kan der opstå farlige situationer, med sygefravær til følge, på grund af glatte/isede betongulve, stilladser, tage, stiger og trapper. Også i sådanne tilfælde kan man udmærket bruge Lotux Defrost. Betonen korroderer ikke, og den kan endda lægges på ny.

Kommune

Bekæmpelse af glatte veje, fortove, butiksgader, parkeringspladser og cykelstier er i mange tilfælde noget, som kommunen tager sig af. Lotux Defrost kan give kommunen besparelser på de (dyre) lønudgifter til bekæmpelse af glatte overflader, for kornene og flagerne virker betydeligt længere, så der ikke skal strøs så tit.

Transport

For logistiksektoren vil det indebære betydelige fordele at bruge Lotux Defrost. Når der strøs Lotux Defrost på blandt andet indgangen, parkeringspladser og dock shelters, tilvejebringer man sikre arbejdsomgivelser for personale og besøgende. Sidder køretøjer/lastvogne fast, strør du en håndfuld Lotux Defrost under hjulene, og du vil opdage, at du i løbet af meget kort tid kan komme videre.

Petrokemi

Bekæmpelse af glatte overflader i den petrokemiske sektor er ikke så lige en sag. I mange tilfælde kan man ikke bruge strøsalt på grund af rustdannelse på rørene. Lotux Defrost indeholder en anti-rust ingrediens, således at det uden at forårsage rustskader kan bruges på rør, pumper, fordampere og områder. Når der bruges Lotux Defrost, kan personalet arbejde under sikre forhold, og det har en positiv effekt på sygefravær på grund af glatte overflader.

Firmakomplekser og butikscentre

Når der falder (meget) sne på firmakompleksers og butikscentres tage, går det ud over tagkonstruktionerne på grund af trykket, som sneen udøver. Det kan undgås, hvis der dagen før snefaldet eller frostperioden strøs Lotux Defrost (op til 24 timer før). Besøgende og medarbejdere, som bruger parkeringspladser, generes også af glatte overflader. Også her kan Lotux Defrost være løsningen; produktet kan uden problemer bruges i en spredevogn eller strømaskine.