Lotux Defrost

I vinterhalvåret kan glatthet forårsaket av (natte)frost og snøfall skape mange problemer. Nettopp derfor finnes Lotux Defrost avisingspellets, en serie effektive avisingsmidler som gir et trygt arbeidsmiljø uten å skade mennesker, dyr og miljø.

Vi har bidratt til et trygt (arbeids)miljø i hele 9 år nå. Dette muliggjør vi med vår spesialutviklede sammensetning som raskt og enkelt rydder overflater for snø og is, uten de skadelige følgene som man opplever med veisalt. Ved å bruke Lotux Defrost avisningspellets kan du holde overflater snø- og isfrie i lang tid, på en ansvarlig og effektiv måte.

At Lotux Defrost er et kvalitetsprodukt fremgår av de sektorene som har brukt produktet vårt i årevis. Nederlandse Spoorwegen (Nederlandske sporveier), Luchthaven Schiphol (Schiphol flyplass), Shell, De Nederlandsche Bank (Den Nederlandske Bank), De Nederlandse Aardolie Maatschappij (Det nederlandske pertroleumsselskap), Erasmus University (Erasmus universitetet) og sektor for innenlands skipsfart er alle blant de fornøyde brukerne av Lotux Defrost avisningspellet.

Kort sammendrag

Lotux Defrost

0
ganger raskere, sammenlignet med tradisjonelt veisalt
0
Virkning i 24 timer, sammenlignet med veisalt er dette 5 ganger lengre
0
produkttyper, tilgjengelig i pellets, flak, liquid og liquid pro
0
I 9 år har vi bidratt til et trygt (arbeids)miljø

Bruksområder

Skipsfart

Gjennom vintermånedene kan skipsdekk og kaier bli veldig glatte på grunn av frosten. For sikkerheten til skipper og mannskap er det veldig viktig at skipsdekket ikke er glatt, spesielt ved lade og losse-aktiviteter. På grunn av en rustbestendig komponent vil ikke bruken av Lotux Defrost føre til ytterligere lag av rust.

Bygg

På byggeplasser kan det lett oppstå farlige situasjoner for de ansatte, noe som i verste fall kan medføre skade på personell, for eksempel på grunn av fall som følge av frosne betonggulv, stillaser, tak eller trapper. Lotux Defrost er utmerket til å bruke i slike situasjoner. Betongen vil ikke få noen korrosjonsskader og kan til og med dekkes i sin helhet.

Kommuner

Å forhindre glatte veier, fortau, handlegater, parkeringsplasser og sykkelveier, er i mange tilfeller kommunenes ansvar. Lotux Defrost kan gi kommunene en besparelse av (høye) kostnader de ellers ville hatt for å forhindre isete områder. Besparelsen kan begrunnes i langtidsvirkningen som både pelletsene og flakene bidrar til siden de krever sjeldnere strøing.

Transport

For logistikksektoren vil bruk av Lotux Defrost bringe med seg mange fordeler. Ved å strø Lotux Defrost i inngangspartier, parkeringsområder og i lade- og losseporter, vil man skape trygge arbeidsomgivelser for både de ansatte og besøkende. Hvis kjøretøy blir stående fast på grunn av isete partier kan man ganske enkelt strø en håndfull Lotux Defrost under hjulene og på et øyeblikk vil kjøretøyet være klar til å kjøre videre igjen.

Petroleumsindustri

Å bekjempe is innenfor petroleumsindustrien er ikke enkelt. I mange tilfeller kan ikke veisalt brukes på grunn av korrosjon på rørene. Lotux Defrost inneholder en rustbestandig komponent, som gjør at den kan brukes uten å forårsake korrosjonsskader på rør, pumper, fordampere og underlag. Ved å anvende Lotux Defrost vil personalet kunne utføre jobben sin i trygge omgivelser, noe som bidrar til mindre tap av arbeidskraft som følge av eventuelle fallskader på is.

Forretningsbygg og kjøpesentre

På grunn av (store) snøfall kan tak på forretningsbygg og kjøpesentre få en utfordring som følge av vekttrykket snøen utøver på taket. Dette kan forhindres ved å strø Lotux Defrost på taket dagen før et forventet snøfall eller frostperiode setter inn (opptil 24 timer). Besøkende og ansatte som bruker parkeringsplassene kan også oppleve hindringer på grunn av det glatte føret. Også her kan Lotux Defrost komme til unnsetning, produktet kan nemlig problemfritt fordeles ved å bruke en strøvogn eller strømaskin.