Lotux Defrost

Under vintermånaderna kan främst halt väglag orsakat av (natt)frost och snöfall orsaka många problem. Därför finns det Lotux Defrost-tiningskorn, en serie effektiva tiningsmedel som skapar en säker arbetsmiljö utan skador för människor, djur och miljö.

Vi har nu under 9 år bidragit till en säker (arbets)miljö. Detta gör vi med vår specialutformade sammanställning för att få bort snö och is från ytor snabbt och enkelt, utan de skadliga effekterna som man upplever med salt. Genom att använda tiningskorn från Lotux Defrost håller du ytor fria från snö och is på ett ansvarsfullt och effektivt sätt under en längre period.

Att Lotux Defrost är en kvalitetsprodukt framgår av sektorerna som redan använt produkten i många år. Bland andra Nederlandse Spoorwegen, Luchthaven Schiphol, Shell, De Nederlandsche Bank, De Nederlandse Aardolie Maatschappij, Erasmus Universiteit och inlandssjöfarten är nöjda användare av Lotux Defrost-avfrostningskornet.

I korthet

Lotux Defrost

0
gånger snabbare, jämfört med traditionellt salt.
0
Fungerar i 24 timmar, jämfört med salt är detta 5 gånger längre.
0
produkttyper, finns i korn, flinga, flytande och flytande pro.
0
Vi har nu under 9 år bidragit till en säker (arbets)miljö.

Tillämpningar

Sjöfart

Under vintermånaderna kan fartygs däck och kajer bli mycket hala på grund av frosten. För skepparens och personalens säkerhet är det viktigt att däcket inte är halt, i synnerhet under lastnings- och lossningsaktiviteter. Genom att tillsätta en rostskyddskomponent kommer användningen av Lotux Defrost inte att orsaka nya rostlager.

Bygg

På byggarbetsplatsen kan det uppstå farliga situationer för anställda som kan leda till personalförlust, till exempel på grund av frusna betonggolv, bryggor, tak och trappor. Även i dessa situationer går det utmärkt att använda Lotux Defrost. Betongen kommer inte att uppleva korrosionsskada och kan till och med fortsättas gjutas.

Kommunen

I många fall är det kommunens ansvar att bekämpa halka på vägar, trottoarer, butiksgator, parkeringsplatser och cykelvägar. För kommunen kan Lotux Defrost ge en besparing på de (höga) arbetskostnaderna för halkbekämpning, då kornen och flingorna fungerar mycket längre, vilket gör att man inte behöver salta lika ofta.

Transport

För logistiksektorn kommer användningen av Lotux Defrost att medföra många fördelar. Genom att använda Lotux Defrost på bland andra ingången, parkeringsplatsen och dockshelter skapar man en säker arbetsmiljö för personal och besökare. Om fordon/lastbilar har fastnat på grund av halka strör du en handfull Lotux Defrost under hjulen och så kommer du att märka att du kan fortsätta köra på nolltid.

Petrokemi

Bekämpning av halka i petrokemiska sektorn är inte lätt. I många fall kan man inte använda strösalt på grund av korrosionsbildning på ledningarna. Lotux Defrost innehåller en rostskyddskomponent som gör att det kan användas på ledningar, pumpar, förångare och områden utan att orsaka korrosionsskador. Genom att använda Lotux Defrost kommer personalen att kunna arbeta i en säker miljö, vilket har en positiv effekt på personalförlusten till följd av halka.

Affärskomplex och köpcentra

På grund av (kraftigt) snöfall har tak på affärskomplex och köpcentra det svårt på grund av snöns vikttryck på taket. Detta kan undvikas genom att strö Lotux Defrost dagen innan snöfallet eller frostperioden (upp till 24 timmar). Även besökare och personal som använder parkeringsplatsen kan få mycket problem av halkan. Även här kan Lotux Defrost vara en lösning, produkten kan utan problem användas i ett fordon eller en maskin för halkbekämpning.